Blog

    Bračni odnosi su kroz istoriju prošli dug evolutivni put gledajući sa stanovišta pravnog regulisanja, pa danas, u Republici Srpskoj, imamo jedan moderan brak koji je u posljednjih par decenija pretrpio...

Pročitaj više