Blog

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ   Институт експропријације, детаљно регулисан Законом о експропријацији[1], је општепознат појам који представља одузимање или ограничење права својине на непокретностима[2] уз правичну накнаду која не може бити нижа од тржишне...

Pročitaj više