Autor: Dejan Dugić

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ   Институт експропријације, детаљно регулисан Законом о експропријацији[1], је општепознат појам који представља одузимање или ограничење права својине на непокретностима[2] уз правичну накнаду која не може бити нижа од тржишне...

Pročitaj više

    Bračni odnosi su kroz istoriju prošli dug evolutivni put gledajući sa stanovišta pravnog regulisanja, pa danas, u Republici Srpskoj, imamo jedan moderan brak koji je u posljednjih par decenija pretrpio...

Pročitaj više