Advokat Branislav Cvijanović

Advokat Branislav Cvijanovicav

Advokat Branislav Cvijanović je srednju školu – Gimnaziju završio u Banjoj Luci, a zvanje diplomiranog pravnika je stekao na Pravnom fakultetu takođe u Banjoj Luci 2004. godine od kada je u svojstvu advokatskog pripravnika zaposlen u advokatskoj kancelariji advokata Marice Ćulum.

 

Pravosudni ispit je položio 2007. godine u Banjoj Luci kada je i pristupio advokatskoj kancelariji advokata Milice Cvijanović, a u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske se upisao 2009. godine.

 

Participirao je brojnim seminarima i konferencijama, od kojih je bitno istaknuti seminar u Helsinkiju, Finska („way to the Hague-ICTY“ i „legal system of EU“ 2001. i 2003. godine) i seminar u Sankt Peterburgu, Rusija (“300 years of law in ST.Petersburg“).

 

Jedan je od četiri člana iz Bosne i Hercegovine “Balkanske mreže vladavine prava”, pod pokroviteljstvom USAID i ABA – Advokatske komore Sjedinjenih Američkih Država.

 

Oblasti prava kojim se bavi su: Privredno pravo i sporovi, korporativno pravo, due diligence privrednih društava, stečajni i likvidacioni postupci, građanska prava i postupci, promet nekretnina, upravno pravo.

 

Advokat Branislav Cvijanović je i koautor Vodiča za samozastupanje u parničnom postupku za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj. Takođe je i licencirani edukator na temu člana 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kojim povodom je učestvovao u svojstvu predavača na brojnim seminarima, edukacijama i radionicama.

 

Član je uređivačkog odbora časopisa Advokatura, te se aktivno bavi i humanitarnim radom, gdje je angažovan kao suosnivač i član upravnog odbora u NGO humanitarnoj organizaciji “Lions clubs International”- “Lions Klub Banja Luka Centar”.

 

Oženjen je i otac je troje djece. Aktivno govori engleski jezik.