Vladimir Borojević

Advokatski pipravnik Vladimir Borojević, rođen 1996. godine u Banjaluci. Završio srednju Ekonomsku školu, a zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2021. godine, od kada je zaposlen u Advokatskoj kancelariji Cvijanović.

 

Tokom studija obavljao studentske prakse u Advokatskoj kancelariji i Osnovnom sudu u Banjaluci.

 

Pohađao Pravnu kliniku za zaštitu ljudskih prava. Oblasti prava kojima se pretežno bavi su stvarno i obligaciono pravo.