Nataša Spasojević

Natasa Kljajic

Rođena 1990. godine u Banjoj Luci. Zvanje diplomiranog pravnika stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2015. godine, te u septembru iste godine upisana u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, kao advokatski pripravnik u kancelariji advokata Branislava Cvijanovića.

 

Na radnom mjestu stručnog saradnika za advokaturu u kancelariji advokata Branislava Cvijanovića zaposlena od januara 2018. godine, nakon polaganja pravosudnog ispita u Banjoj Luci, u decembru 2017. godine.

 

Pored privrednog, radnog, građanskog prava, bavi se i prekršajnim postupcima kao i oblašću upravnog prava.

 

U proteklom periodu učestvovala je na brojnim seminarima i konferencijama iz oblasti građanskog prava, disciplinske odgovornosti i disciplinskog postupka, primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, mjeničnog prava itd.

 

Aktivno govori engleski jezik.