Maja Jošić

Maja Jošić rođena je 1996. godine u Gradišci. Pohađala je  Gimnaziju u Gradišci, a zatim diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2022. godine.

 

Iste godine zaposlena kao advokatski pripravnik, a od sredine 2023. godine zaposlena u advokatskoj kancelariji Cvijanović.

 

Tokom studiranja učestvovala na mnogim seminarima, konferencijama i klinikama, od kojih izdvaja: „Pravna klinika za zaštitu ljudskih prava“.

 

Aktivno govori engleski jezik.