Dejan Dugić

Završio Gimnaziju u Modriči, a Pravni fakultet na Univerzitetu u Banjoj Luci 2021. godine, od kada je zaposlen u kancelariji. Oblasti kojima se bavi su krivično pravo i pravo ljudskih prava.

 

Učestvovao je na brojnim takmičenjima od kojih izdvajamo:
Četrnaesto regionalno moot court takmičenje u organizaciji Civil right
defenders, 2020. godina – 1.mjesto.

Osmo “Futura” kvalifikaciono regionalno takmičenje u organizaciji Civil
right defenders, Vršac, 2019. godina – 1. mjesto.

 

Participirao je i većem broju seminara i akademija, među kojima ističemo:
Škola međunarodnog humanitarnog prava u organizaciji Međunarodnog
komiteta Crvenog krsta, Banja Luka, 2019. godina.

Regionalna zimska akademija iz oblasti ljudskih prava u organizaciji
Savjeta Evrope na temu govora mržnje, Šabac, 2019. godina.

 

Advokatski pripravnik Dejan Dugić je i dobitnik nagrade za najbolji rad u oblasti društvenih nauka izložen na 11. naučno-stručnoj konferenciji “Studenti u susret nauci – StES 2018”, Banja Luka, 2018. godina. Tema: “Političko pravni aspekti krize Evropske Unije i Strategija za Zapadni Balkan”.

 

Advokatski pripravnik Dejan Dugić je i stipendista Fondacije Konrad Adenauer za akademsku 2019/20. godinu, te stipendista Vlade Republike Srpske u periodu od 2017. do 2019. godine.

 

Govori engleski jezik.