Dajana Ševa

Dajana Ševa rođena je 1996. godine Banjoj Luci. Pohađala je srednju Ekonomsku školu u Banjoj Luci, potom diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2020. godine. Trenutno pohađa master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (pravno-ekonomski modul).

 

Dajana je bila aktivni član Omladinskom kluba Crvenog krsta u Banjoj Luci u periodu od 2015. do 2018. godine.

Tokom studija objavljala je stručnu studentsku praksu u Gradskoj upravi, Grada Banja Luka u stručnoj službi Skupštine grada u trajanju od 3 mjeseca.

 

Dajana je učestvovala u mnogim seminarima, konferencijama i klinikama od kojih izdvajamo:

  • Kriminalističko- forenzička klinika, Pravni fakultet Banja Luka,
  • Pravna klinika ,,Pravda za djecu“ u organizaciji UNICEF-a u saradnji sa Švedskom agencijom za razvoj ( SIDA) i nevladinom organizacijom Centar za ljudska prava u Mostaru,
  • Seminar ,,Ekonomsko osnaživanje mladi“ u organizaciji omladinske asocijacije ,,Akta“
  • Konferencija ,,Zaposli se – pokreni svoj biznis“ u organizaciji UMEK-a,
  • Jedinstena konferencija, promocija i unapređenje omladinskog aktivizma u organizaciji Asocijacije ,,Akta“ i ambasade SAD-a u BiH.

 

Advokatski pripravnik Dajana Ševa je bila stipendista Grada Banja Luka za uspjeh u srednjoj školi, stipendista Vlade Republike Srpske u periodu od 2016. do 2018. godine. Tokom akademske 2019/20. godine bila je stipendista ZP ,,Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, kao i dobitnik jednokratne stipendije Univerziteta primijenjenih nauka iz Essena i fondacije ,,Fairnetzen“. Takođe, Dajana je dvostruki dobitnik stipendije za marljive studente, koja se dodjeljuje od strane Studentskog saveza Pravnog fakulteta u Banjoj Luci.

 

Po završetku osnovnih studija radila je u notarijatu kao i Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

 

Položila je stručni ispit za rad u organima državne uprave sa VSS.

 

Govori engleski jezik.