Bojan Maksimović

Advokat Banja Luka Bojan Maksimovic

Advokatski pripravnik Bojan Maksimović, završio Gimnaziju u Banjoj Luci i Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 2019. godine, od kada je i zaposlen u advokatskoj kancelariji Cvijanović. Oblasti kojima se bavi su stvarno i obligaciono pravo. Govori engleski i italijanski jezik.