Ana Predojević

Ana Predojević rođena je 1998. godine u Banjoj Luci. Pohađala srednju Tehničku školu u Banjoj Luci, a zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2023. godine,  od kada je i zaposlena u Advokatskoj  kancelariji Vladimir Cvijanović.

 

Tokom studija je učestvovala na većem broju seminara. Oblasti kojim se bavi su privredno pravo i registracija privrednih društava, te stvarna prava.

 

Aktivno govori engleski, te pasivno ruski jezik.