Zdravko Vučenović

Zdravko je rođen 1994. godine u Banjoj Luci. Osnovnu, potom i srednju Ekonomsku školu završio je u Čelincu 2014. godine kao učenik generacije.

Pravni fakultet upisuje iste godine, da bi zvanje diplomiranog pravnika stekao juna 2020. godine.

 

Tokom studiranja Zdravko je učestvovao na radionicama iz oblasti građanskog i krivičnog prava, te obavljao studentsku praksu u Osnovnom sudu Banja Luka. 

 

U tim advokatske kancelarije advokata Vladimira Cvijanovića pristupa od jula 2020. godine.

 

Oblasti interesovanja: upravno i radno pravo.

Aktivno govori engleski jezik.