Sara Vučić

Sara Vučić rođena je 1996. godine u Banjoj Luci. Pohađala srednju Ekonomsku školu u Banjoj Luci, zatim diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2022.godine.

 

Iste godine zaposlena kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Cvijanović.

 

Tokom studiranja učestvovala u mnogim seminarima, konferencijama i klinikama, od kojih su neke:

 

-“Krivična djela počinjena iz mržnje u zakonodavstvu BiH i praksi Evropskog suda za ljudska prava”;

-“Zločin iz mržnje: Zakonska regulativa i praksa u BiH”;

-“Osnove tehnike pisanja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava”;

-Klinika “Pravda za djecu”.

 

Isto tako, Sara je obavljala obuku u Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, kao i u Centru za pružanje besplatne pravne pomoći. Volontirala u Centru za pravnu edukaciju, u okviru Centra za afirmaciju i razvoj.

 

Bila je aktivan član Studentskog saveza Pravnog fakulteta, ujedno i potpredsjednik, kao i član Naučno-nastavničkog vijeće Pravnog fakulteta  Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Aktivno govori engleski jezik.