Bojana Jeremić

Advokati Cvijanovic Banja luka Bojana Jeremic

Stručni saradnik za pravne poslove. Zvanje diplomiranog pravnika stekla na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” 2018. godine.

 

Oblasti prava kojima se bavi su građansko pravo i upravno pravo.

 

Aktivno govori engleski, a pasivno italijanski jezik.