Bojan Radić

Bojan Radić

Zvanje diplomiranog pravnika stekao je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U Advokatskoj kancelariji Cvijanović zaposlen je od oktobra 2016. godine, gdje je do juna 2019. godine obavljao pripravničku praksu.

 

Pravosudni ispit položio je u julu 2019. godine, u Banjoj Luci, nakon čega je nastavio sa radnim angažmanom u ovoj advokatskoj kancelariji kao stručni saradnik za pravne poslove.

 

Oblasti prava kojima se pretežno bavi su stvarno pravo, kompanijsko pravo, obligacioni odnosi, pravo javnih nabavki i prekršajno pravo.

 

Aktivno govori engleski jezik, te pasivno italijanski.