Biljana Brković

Biljana Brkovic

Pravni fakultet završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2014. godine, te je iste godine u mjesecu novembru upisana u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske.

 

Pripravnički staž je obavljala u advokatskoj kancelariji Branislav Cvijanović, do mjeseca aprila 2017. godine, kada je polaganjem pravosudnog ispita, takođe u Banjoj Luci, stekla zvanje stručnog saradnika za pravne poslove u advokaturi.

 

Tokom trajanja pripravničkog staža, tako i sada u periodu radnog angažmana u svojstvu stručnog saradnika za pravne poslove u advokaturi, imenovana pruža usluge iz privredno –pravne, radno – pravne, upravno-pravne i izvršno – pravne oblasti.

 

Aktivno govori engleski jezik.