Aleksandra Opajić

Aleksandra Opajic

Rođena 1990. godine, zvanje diplomiranog pravnika je stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2016. godine. U Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, upisana je 2018. godine, kao advokatski pripravnik u kancelariji advokata Vladimira Cvijanovića.

 

Oblasti prava kojima se Aleksandra bavi su radno pravo, građansko pravo, pravo zaštite potrošača, pravo zaštite životne sredine, a takođe se bavi i pitanjima zaštite od klevete, na koju temu je bila učesnik brojnih seminara i kongresa.

 

Aktivno govori engleski jezik.