Advokat Vladimir Cvijanović

Advokat Vladimir Cvijanovic

Advokat Vladimir Cvijanović je srednju školu – Gimnaziju završio u Banjoj Luci, a zvanje diplomiranog pravnika je stekao na Pravnom fakultetu takođe u Banjoj Luci 2012. godine.

 

Trenutno pohađa postdiplomski studij iz krivično pravne oblasti na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Oblasti prava kojim se bavi su krivično pravo, građanska prava, bankarsko pravo, pravo konkurencije i privredno pravo.

 

Aktivno govori engleski,a pasivno italijanski jezik.