Bojana Jeremić

Advokati Cvijanovic Banja luka Bojana Jeremic

Advokatski pripravnik. Zvanje diplomiranog pravnika stekla na Panevropskom univerzitetu “Apeiron” 2018. godine.

 

Oblasti prava kojima se bavi su građansko pravo i upravno pravo.

 

Aktivno govori engleski, a pasivno italijanski jezik.